Bomen toppen not done!

Waarom je een boom absolu­ut niet moet top­pen? Wij raden af om bomen te top­pen. Door het afza­gen van de top gaat de boom op die plek inrot­ten. Als reac­tie op het afza­gen maakt de boom in rap tem­po nieuwe snel groeiende scheuten, ron­dom deze zwakke plek.  De scheuten kun­nen alleen al door hun eigen …

Bomen top­pen not done! Lees meer »

Snoeien tijdens het broedseizoen

In deze tijd mak­en wij de tuin weer klaar voor het voor­jaar. Ook snoeien hoort daar­bij. Echter is het broed­seizoen ook weer begonnen. Waar­door je voor het snoeien van bomen een WNB cer­ti­fi­caat nodig hebt om overtred­ing, ver­trag­ing en kosten te voorkomen. Het is ver­bo­den om de vogels, eieren en het broe­den te ver­storen of …

Snoeien tij­dens het broed­seizoen Lees meer »

De iepziekte

Heeft je iep een bru­ine verkleur­ing? Dan kan het zomaar zijn dat deze geïn­fecteerd is met de iepziek­te.  De iepziek­te is een besmet­telijke ver­welk­ingsziek­te. De bladeren wor­den eerst geel en dan bru­in. Onder de barst is hier en daar een bru­ine verkleur­ing zicht­baar. Daar­naast kan een waaier­vormige gan­gen­s­telsels te zien zijn die gevor­md wor­den door …

De iepziek­te Lees meer »

Oh oh oh, fijne kerstdagen!

Wij trekken op onze preda­tor ker­st­slee voor­bij op face­book om jul­lie hele fijne en gezonde ker­stda­gen te wensen. Vergeet niet voor je ker­st­boom te zor­gen. Uit­er­aard staan wij ook in 2021 weer voor je klaar om alle andere bomen voor je te verzorgen.

Kees de letterzetter!

Dit is Kees. Kees en zijn fam­i­lie zijn kun­ste­naars die een verzwak­te boom als een can­vas zien.  Kees is een let­terzetter. Zijn fam­i­lie en hij brei­den graag hun fam­i­lie uit. De lar­ven kun­nen namelijk goed helpen met het ver­bouwen van de bomen naar kunst­werken van tun­nels. De lar­ven ver­pop­pen zich en na weken boren ze zich …

Kees de let­terzetter! Lees meer »

De kastanjebloedingsziekte

Een boom wat bloed, miss­chien heb je het wel eens gezien? De kas­tan­je­bloed­ingsziek­te wordt veroorza­akt door een bac­terie. De boom kri­jgt roestk­leurige vlekken waar een oran­je stroperige vloeistof uit komt. Het is belan­grijk om de boom zo veel mogelijk met rust te lat­en en deze niet te snoeien of de wor­tels te beschadi­gen. Met voldoende …

De kas­tan­je­bloed­ingsziek­te Lees meer »

Roetschorsziekte

Roetschorsziekte

Herken je deze zwarte schors bij jouw bomen? Neem dan direct con­tact met ons op! De roetschorsziek­te is namelijk niet alleen schadelijk voor je boom, maar ook voor jezelf. Deze schim­mel dood je boom en kan longschade bij jou en je fam­i­lie veroorza­k­en. Onder de aange­taste schors vor­men bru­inzwarte sporen. Deze komen vrij in de …

Roetschorsziek­te Lees meer »

Boomstronk verwijderen

Boomstronk verwijderen?

Zit er een boom­stronk in je tuin of oprit in de weg? Wij ver­wi­jderen deze met gemak! Een verve­lende boom­stronk kan niet alleen het realis­eren van jouw droom­tu­in belem­meren, maar kan ook ziek­tes over­bren­gen naar de planten eromheen. Het ver­wi­jderen kan een zeer arbei­dsin­ten­sieve klus zijn, waar­door veel mensen het bli­jven uit­stellen. Met onze Sto­bben­frees verwijderen …

Boom­stronk ver­wi­jderen? Lees meer »