Bomen toppen not done!

Waarom je een boom absolu­ut niet moet toppen?

Wij raden af om bomen te top­pen. Door het afza­gen van de top gaat de boom op die plek inrot­ten. Als reac­tie op het afza­gen maakt de boom in rap tem­po nieuwe snel groeiende scheuten, ron­dom deze zwakke plek. 

De scheuten kun­nen alleen al door hun eigen gewicht afscheuren. Je kan wel raden dat je hier­mee het risi­co op schade, veroorza­akt door je boom, ver­g­root en je boom er echt niet mooier op wordt.

Heeft jouw boom onder­houd nodig? Vraag ons gerust om advies en onder­s­te­un­ing. Wij helpen je graag.