Wat vind jij van deze nieuwe gebouwen?

De eerste ver­ti­cale bossen in ons land zijn een feit. De Fly­ing Gard­ners abseilen van een gebouw om het bos te onder­houden. Wellicht moeten wij ons snel aan­melden voor een abseil cur­sus pro. In Eind­hoven is de eerste groene woon­toren al te vin­den en in Utrecht zijn ze bezig met de voorbereidingen.

Met deze ver­ti­cale bossen zijn grote beton­nen gebouwen verleden tijd. Het toevoe­gen van groen aan gevels kan een toren aantrekke­lijk­er mak­en voor bewon­ers en omwo­nen­den. De torens zor­gen voor verkoel­ing, een schonere lucht en helpt met het ver­licht­en van wateroverlast.