Bomen maken de camping

Een Camp­ing zon­der bomen kan eigen­lijk niet. Bomen zijn prachtig, zor­gen voor sfeer en ze mak­en de kam­peer­plaats echt af. Ook bieden ze je camp­ing­gas­ten schaduw op de warme dagen en creëren een fijn kli­maat op de camp­ing voor mens en dier.

Voor alle bos‑, boomver­zorg­ing en onder­houd kun je bij ons terecht. Wij ver­zor­gen voor camp­ings de inspec­ties, onder­houd, aan­plant, bestri­jd­ing van ziek­tes en pla­gen waaron­der de pro­cessierups, snoei­w­erkza­amhe­den en nog veel meer! Alles in één pakket!

Wij zor­gen er graag voor dat je camp­ing­gas­ten veilig kun­nen geni­eten van de prachtige bomen op jouw camp­ing. Neem con­tact met ons op en wij helpen je verder.