Essentaksterfte

Sinds 2016 is de essen­tak­sterfte aan een flinke opmars bezig. De boom­soort uit het Ned­er­landse land­schap dreigt te verd­wi­j­nen. De schim­mel is te herken­nen door het verkleuren van het blad en de takken. Als de schim­mel doorzet ster­ven de takken of zelfs de hele boom.

Meer dan 80% van de essen in Ned­er­land zijn al aange­tast en de verwacht­ing is dat maar 10 pro­cent gezond bli­jft. Zieke bomen verzwakken en kun­nen omvallen. Helaas is Essen­tak­sterfte niet volledig te bestri­j­den. Besmette essen moeten ges­noeid bli­jven wor­den om het dode hout telkens opnieuw te verwijderen.

Ben jij in het bez­it van essen? Let hier dan goed op, of laat het even door ons controleren.