B&R

Bosbouw en boomverzorging

Welkom op de web­site van B&R Bos­bouw & Boomver­zor­ing, jouw spe­cial­ist voor al je Bos, Boom & Land­schaps- gere­la­teerde werkzaamheden.

Wie zijn wij?

Bram en Robbert

Onze passie voor bomen zit er al van kinds af aan in. Toen nog alleen klim­men en klauteren voor het plezi­er. Inmid­dels hebben wij ons eigen bedri­jf in boom- en bosver­zorg­ing. Met net zoveel plezi­er als toen, maar nu met de juiste ken­nis en kunde. Wij zijn goed opgeleid en verzek­erd, waar­door onze klanten zich ner­gens zor­gen over hoeven te maken.

Neem contact met ons op

Wij helpen je met alle bos- en boomgere­la­teerde
werkza­amhe­den.

Duurzaamheid

Groen

Wij werken met groene machines​,  elek­trische zagen en blad­blaz­ers. Dezen werken stiller en zijn min­stens zo krachtig als ben­zine aange­dreven machines. Ze pro­duc­eren geen schadelijke gassen en brand­stoflucht. Onze Preda­tor 56RX vol­doet met zijn Stage V motor aan de strenge emissie-eisen en wij mak­en gebruik van hybride vervoer.

Een impressie van onze werkzaamheden