Over ons

Wie zijn wij?

Bram

Robbert

Onze passie voor bomen zit er al van kinds af aan in. Toen nog alleen klim­men en klauteren voor het plezier.

Inmid­dels hebben wij ons eigen bedri­jf in boom- en bosver­zorg­ing. Met net zoveel plezi­er als toen, maar nu met de juiste ken­nis en kunde. Wij zijn goed opgeleid en verzek­erd, waar­door onze klanten zich ner­gens zor­gen over hoeven te maken.

Bram: “Ieder dag mogen wij weer onze ken­nis in de prak­tijk toepassen, door oplossin­gen te bedenken die aansluiten bij de wensen van de klant. Gezonde bomen en bli­je klanten, daar doen wij het voor.”

Rob­bert: “Wij nemen onze klanten het zware werk uit han­den, zodat zij echt kun­nen geni­eten van hun boom, bomen of bos. Zij hebben er verder geen omk­ijken meer naar.”

Iconen_Tekengebied 1 kopie

Wij werken in opdracht van particulieren en bedrijven zoals 

 • Camp­ing Buyten­plaets Boekelo
 • J. Jager Bos­bouw & Landschap
 • Sticht­ing Land­schap Overijssel
 • WOB Enschede
 • Gemeente Enschede
 • BKC BV
 • Gemeente Hen­ge­lo
 • Quer­cus Boomexperts
 • En vele samen­werk­ings-ver­ban­den met ZZP’ers
Iconen_Tekengebied 1 kopie 3

Certificering en verzekering

Wij werken op een veilige manier met de juiste ken­nis en kunde. Wij zijn verzek­erd dus je kunt ons met een gerust hart het werk lat­en doen. Met onder­staande cer­ti­fi­cerin­gen lat­en wij zien dat wij veilig kun­nen werken en ver­stand hebben van wat wij doen. Veilig werken is vooral ook in ons eigen belang, want wij willen graag s ’avonds weer thuis komen. Voor ons zijn het dus niet alleen behaalde papiert­jes, maar ook onze werkwijze.

Iconen_Tekengebied 1 kopie 2

Overzicht certificeringen

 • KPB (Kring Prak­tis­erende Boomverzorging)
 • VCA (Vei­ligheid, gezond­heid en milieu check­list aan­nemers, ofwel veiligwerken)
 • BHV & EHBO (bedri­jf­shulpver­len­ing en EHBO-cer­ti­fi­cer­ing)
 • Veilig werken langs de weg
 • Motor­ket­tingza­agcer­tifi­cat­en
 • Klimtech­nieken
 • Euro­pean Tree Worker
 • Bosmaaiercer­ti­fi­caat
 • Boomvei­lighei­d­scon­troleur groen keur