Snoeien tijdens het broedseizoen

In deze tijd mak­en wij de tuin weer klaar voor het voor­jaar. Ook snoeien hoort daar­bij. Echter is het broed­seizoen ook weer begonnen. Waar­door je voor het snoeien van bomen een WNB cer­ti­fi­caat nodig hebt om overtred­ing, ver­trag­ing en kosten te voorkomen.

Het is ver­bo­den om de vogels, eieren en het broe­den te ver­storen of te vernie­len. Er gelden diverse aan­vul­lende voor­waar­den om de vogels te bescher­men. Schakel ons in en wij zor­gen voor een goed begin van de lente! Wij ont­ne­men het onder­houd en zor­gen dat het broe­den niet wordt verstoord.