Is je jonge aanplant van populieren zwaar aangetast?

Dit kan veroorzaakt zijn door de Populierenglasvlinder. Deze wespvlinders zijn actief vanaf juni en leggen een groot aantal eitjes op jonge populieren. De eitjes worden rupsen en de rupsen eten zich een weg naar binnen om te overwinteren. 

In het tweede jaar wordt de karakteristieke boorgang in het merg vergroot tot wel 30 cm. In mei/juni van het daarop volgende jaar verpopt de larve zich onder de bast en komt de vlinder via de uitvliegopening naar buiten. 

De boorgangen maken jonge populieren gevoelig voor stambreuk. Is je jonge aanplant zwaar aangetast? Wij lossen het graag voor je op.