Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziekte neemt toe!

Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziek­te neemt toe! Deze schim­mel dood je Esdoorns en kan longschade bij de mens veroorzaken.

Na drie droge zom­er­seizoe­nen neemt het aan­tal meldin­gen toe. De ziek­te wordt veroorza­akt door een schim­mel die via won­den bij een boom bin­nen­drin­gen en waar ze zich ver­vol­gens van bin­nenu­it ver­sprei­den. Dit is van buite­naf niet meteen te zien. De ziek­te wordt zicht­baar wan­neer de barst open­breekt en de sporen vrij komen in de omgeving. 

Heb je een boom wat schade heeft opgelopen? Van­wege het gezond­hei­d­srisi­co is voor het ver­wi­jderen van aange­taste bomen een spe­cial­is­tis­che aan­pak nodig. Neem con­tact met ons op. Wij beschikken over de juiste uitrust­ing en machines om het prob­leem op te lossen en de schades te voorkomen.