Roetschorsziekte

Roetschorsziekte

Herken je deze zwarte schors bij jouw bomen? Neem dan direct con­tact met ons op! De roetschorsziek­te is namelijk niet alleen schadelijk voor je boom, maar ook voor jezelf.

Deze schim­mel dood je boom en kan longschade bij jou en je fam­i­lie veroorza­k­en. Onder de aange­taste schors vor­men bru­inzwarte sporen. Deze komen vrij in de lucht wan­neer de schors los laat. Van­wege het gezond­hei­d­srisi­co is voor het ver­wi­jderen van aange­taste bomen een spe­cial­is­tis­che aan­pak nodig. Loop geen risi­co en neem con­tact met ons op!