Creatief met een boomstronk

Veel mensen vin­den het verve­lend om een boom­stronk te ver­wi­jderen. Het is zwaar en verve­lend werk waar nie­mand op zit te wachten. 

Som­mige mensen wor­den heel cre­atief en mak­en er kun­st van. Fan­tastisch om te zien. Je hoeft ons daar­voor niet bellen, maar voor het ver­wi­jderen van de boom­stronk uit­er­aard wel.