De iepziekte

Heeft je iep een bru­ine verkleur­ing? Dan kan het zomaar zijn dat deze geïn­fecteerd is met de iepziekte. 

De iepziek­te is een besmet­telijke ver­welk­ingsziek­te. De bladeren wor­den eerst geel en dan bru­in. Onder de barst is hier en daar een bru­ine verkleur­ing zicht­baar. Daar­naast kan een waaier­vormige gan­gen­s­telsels te zien zijn die gevor­md wor­den door iepenspintkevers. 

Deze kev­er kan de sporen van de schim­mel ver­sprei­den naar andere bomen. De hele boom kan ver­welken en bin­nen enkele weken of maan­den doo­dgaan. Pak dit tijdig aan en voorkom ver­sprei­d­ing. Zieke en zwakke iepen moeten verni­etigd wor­den, want zelfs via brand­hout kan de schim­mel zich verspreiden.