De kastanjebloedingsziekte

Een boom wat bloed, miss­chien heb je het wel eens gezien? De kas­tan­je­bloed­ingsziek­te wordt veroorza­akt door een bac­terie. De boom kri­jgt roestk­leurige vlekken waar een oran­je stroperige vloeistof uit komt. Het is belan­grijk om de boom zo veel mogelijk met rust te lat­en en deze niet te snoeien of de wor­tels te beschadi­gen. Met vol­doende rust, kan de boom nog een aan­tal jaar mee. 

Helaas wor­den verzwak­te bomen kwets­baar voor ver­schil­lende schim­mels. Zo kan de boom aange­tast wor­den door o.a. de goud­vlies­bun­delzwam, schub­bige bun­delzwam en de oesterzwam. Houd dus je boom met kas­tan­je­bloed­ingsziek­te goed in de gat­en. Wan­neer deze ook nog wordt aange­tast door de zwammen, tast dit ook de sta­biliteit en breuk­vas­theid aan.