Weet jij wat dit is?

Weet jij wat dit is?

Dit is een gietrand. Het is een tijdelijk hulp­mid­del om bomen te ver­planten naar een nieuwe plek en ze lev­ens­bestendi­ger te mak­en. Het zorgt er ook voor dat het water direct naar de wor­tels kan gaan en de boom meer water vasthoudt.

Om te zor­gen dat bomen tussen de bestrat­ing goed gaan worte­len en niet ver­dro­gen op warme dagen wordt er vaak een buis bij de boom geplaatst. De buis steekt een stuk boven de grond uit, waar­door gemakke­lijk hier­door je boom water kunt geven.

Denk erover om bomen te gaan aan­planten? Vraag ons om hulp. Wij zor­gen ervoor dat je bomen op de juiste manier wor­den aangeplant.