De dikste boom ter wereld!

El Arbol del Tule de dik­ste boom ter wereld. Deze reus kun je vin­den in het Zuid-Mex­i­caanse plaat­sje San­ta Maria del Tule. 

Er werd eerst gedacht dat het ging om een ver­groei­ing van ver­schil­lende bomen, maar in 1996 werd het tegen­deel bewezen. De boom wordt ook wel “The Tree of Life” genoemd. Mensen zien er echt van alles in, zoals ver­schil­lende gezicht­en, leeuwen, jaguar’s, en zelfs olifanten. 

Deze prachtige boom is langza­am ster­vende door uit­droging. Het is zow­el een religieus sym­bool als een belan­grijke toeris­tis­che inkom­sten­bron. Om deze reus zo lang mogelijk in lev­en te houden is een spe­ci­aal bevloei­ingssys­teem aangelegd.