Geen categorie

Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziekte neemt toe!

Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziek­te neemt toe! Deze schim­mel dood je Esdoorns en kan longschade bij de mens veroorza­k­en. Na drie droge zom­er­seizoe­nen neemt het aan­tal meldin­gen toe. De ziek­te wordt veroorza­akt door een schim­mel die via won­den bij een boom bin­nen­drin­gen en waar ze zich ver­vol­gens van bin­nenu­it ver­sprei­den. Dit is van buite­naf niet …

Boom eigenaren opgelet, de roetschorsziek­te neemt toe! Lees verder »

Derkink Hoveniers, bedankt voor de fijne samenwerking!

Wij werken graag samen met Hov­e­niers. Vak­man­nen en vrouwen die ons spe­cial­isme kun­nen waarderen. Alle­maal met dezelfde liefde voor natu­ur en graag buiten aan het werk.  Op deze hov­e­niers­dag willen wij Derkink Hov­e­niers uit Deurnin­gen bedanken voor de fijne samen­werk­ing. Sinds April 2020 hebben wij al veel mooie klussen samen mogen oplossen! Top­pers wij drinken er …

Derkink Hov­e­niers, bedankt voor de fijne samen­werk­ing! Lees verder »

Bomen maken de camping

Een Camp­ing zon­der bomen kan eigen­lijk niet. Bomen zijn prachtig, zor­gen voor sfeer en ze mak­en de kam­peer­plaats echt af. Ook bieden ze je camp­ing­gas­ten schaduw op de warme dagen en creëren een fijn kli­maat op de camp­ing voor mens en dier. Voor alle bos‑, boomver­zorg­ing en onder­houd kun je bij ons terecht. Wij ver­zor­gen voor …

Bomen mak­en de camp­ing Lees verder »

Weet jij wat dit is?

Weet jij wat dit is? Dit is een gietrand. Het is een tijdelijk hulp­mid­del om bomen te ver­planten naar een nieuwe plek en ze lev­ens­bestendi­ger te mak­en. Het zorgt er ook voor dat het water direct naar de wor­tels kan gaan en de boom meer water vasthoudt. Om te zor­gen dat bomen tussen de bestrat­ing goed …

Weet jij wat dit is? Lees verder »

Is je jonge aanplant van populieren zwaar aangetast?

Dit kan veroorza­akt zijn door de Pop­ulieren­glasvlin­der. Deze wespvlin­ders zijn actief vanaf juni en leggen een groot aan­tal eit­jes op jonge pop­ulieren. De eit­jes wor­den rupsen en de rupsen eten zich een weg naar bin­nen om te over­win­teren.  In het tweede jaar wordt de karak­ter­istieke boor­gang in het merg ver­g­root tot wel 30 cm. In …

Is je jonge aan­plant van pop­ulieren zwaar aange­tast? Lees verder »

Heb je last van de eikenprocessierups? Wie ga je dan mailen? Rupsbusters!

Het is ‘Wereld Ongediertedag’! De Rups­busters zor­gen ook op deze dag dat het ongedierte bestre­den wordt om jou en anderen gezond te houden.  De eiken­pro­cessierupsen zor­gen voor veel irri­tatie en andere verve­lende klacht­en en bren­gen ook schade aan je eiken. Wij bestri­j­den deze rups op een veilige, snelle en milieu­vrien­delijke manier met onze eiken­pro­cessierup­szuiger.  Heb …

Heb je last van de eiken­pro­cessierups? Wie ga je dan mailen? Rups­busters! Lees verder »

Snoei tips

Net als mensen is iedere boom anders en heeft andere zorg nodig. Snoeien kan de boom helpen of beschadi­gen. Snoei is echt een kun­st door de vele ver­schil­lende snoeimeth­od­es die er zijn. Laat het grote snoei­w­erk doen door iemand met de juiste ken­nis en ervar­ing.  Mocht je het toch zelf wat onder­houd willen doen? Hieronder …

Snoei tips Lees verder »

Wist je dat sommige bomen ook schurft kunnen krijgen?

Schurft, jeuk waar nie­mand op zit te wacht­en. Maar wist je dat som­mige bomen ook schurft kun­nen kri­j­gen? Heb je een Mei­doorn, of een appel- en/of een peren­boom? Dan heb je kans dat je boom schurft kri­jgt! Het is een schim­mel die kan over­win­teren in afgevallen bladeren. In het voor­jaar wor­den de sporen door de …

Wist je dat som­mige bomen ook schurft kun­nen kri­j­gen? Lees verder »

Veiligheid met Kroonverankering

Zorg ervoor dat zow­el jij als de voor­bi­j­gangers ron­dom je boom veilig zijn met de behulp van kroon­ver­anker­ing! Wan­neer een arm van een oude boom te zwaar wordt, is de kans groot dat deze tij­dens een storm afbreekt. Dit kan schade en ongelukken veroorza­k­en. Om dit te voorkomen kan de arm afgesne­den wor­den, maar gelukkig …

Vei­ligheid met Kroon­ver­anker­ing Lees verder »

Wat is een goede plek om een boom aan te planten?

Wat is een goede plek om een boom aan te planten? Om bomen goed te lat­en stralen is er vol­doende groeiruimte nodig. Tegen­wo­ordig bli­jft er zow­el boven- als onder­gronds min­der groeiruimte over om de boom een lang lev­en te bieden. Dat betekent dat boombe­planti­n­gen vol­gens een goed door­dacht ontwerp wor­den aange­plant reken­ing houdend met de …

Wat is een goede plek om een boom aan te planten? Lees verder »