Wat is een goede plek om een boom aan te planten?

Wat is een goede plek om een boom aan te planten?

Om bomen goed te laten stralen is er voldoende groeiruimte nodig. Tegenwoordig blijft er zowel boven- als ondergronds minder groeiruimte over om de boom een lang leven te bieden. Dat betekent dat boombeplantingen volgens een goed doordacht ontwerp worden aangeplant rekening houdend met de plannen voor de omgeving.

Belangrijke bovengrondse aspecten:

  • te weinig ruimte voor de uitgegroeide kroon;
  • tocht rond grote (hoge) gebouwen;
  • weinig afstand tot de rijbaan;
  • verharding dicht bij de stamvoet.

Belangrijke ondergrondse aspecten:

  • bodemkwaliteit;
  • lucht- en vochthuishouding;
  • beschikbaarheid van voedingselementen:
  • bodemleven;
  • Zout en zuurgraad.

Wil je binnenkort bomen gaan aanplanten? Vraag ons dan om hulp. Wij zorgen voor een toekomst gerichte aanpak, zodat de bomen de ruimte hebben om te groeien.