Beuken Bemanteling

De beuk heeft een dunne schors, waar­door de boom gevoelig is voor zon­nebrand. Met de beman­tel­ing probeert de beuk zichzelf te bescher­men. De stam van de beuk maakt dunne kleine tak­jes om de zon tegen te houden. 

Het is belan­grijk om deze jonge tak­jes NIET te snoeien, zodat de beuk vol­doende schaduw heeft. Dit is nodig tot­dat de kroon van de beuk vol­doende is gegroeid om de eigen stam schaduw te geven.