Prijs

Wat kost het verwijderen van een boom?

Dit is afhanke­lijk van ver­schil­lende fac­toren zoals soort boom, grootte en diam­e­ter van de boom, bereik­baarheid, omgev­ingssi­t­u­atie, welke ver­wi­jder­ing­stech­niek toegepast kan wor­den en het al dan niet afvo­eren van het hout.

Hengelo Verwijdering iep

De iep had een diam­e­ter van cir­ca 70 cm en een hoogte van cir­ca 16 m. De kroon­pro­jec­tie viel over 5 achter­tu­inen, waar­door alles met afvangtech­nieken veilig naar de grond is gebracht. 

Er hoefde geen afvo­erkosten gerek­end wor­den door­dat al het hout achter is gebleven bij de klant. Het afval­hout hebben wij voor de klant ver­wi­jdert en ver­snip­pert tot 10 cm diam­e­ter van de takken.

Uit­gevo­erd met 3 per­so­n­en in 1 dag.
Kosten: € 695,- excl. btw

 

Prijsindicatie op basis van voorbeeldprojecten 

Om je toch een idee te geven van de mogelijke kosten hebben wij een pri­jsindi­catie gemaakt van ver­schil­lende voorbeeldprojecten.

Enschede grove den 

De grove den had een diam­e­ter van cir­ca 45 cm en hoogte van cir­ca 16 m. Door storm­schade was de boom afgestor­ven. De stand­plaats was in een hout­w­al in een beboste omgev­ing, hier­door enkel klim­mend te bereiken. 

Uit­gevo­erd met 2 per­so­n­en. Kosten inclusief afvo­eren € 200,- excl. btw.

Usselo Verwijderen dode beuk

De beuk had een diam­e­ter van cir­ca 110 cm. Een hoogte en een kroon­breedte van cir­ca 18 m. De beuk was ern­stig aange­tast door een reuzen­zwam. Door het witrot aan de onderz­i­jde van de wor­tels was de sta­biliteit vermindert.

Uit­gevo­erd met 3 per­so­n­en in 1 dag + auto + aan­hang­er + shov­el met houtk­lem en rup­shoog­w­erk­er. Kosten inclusief afvo­eren voor € 1.600,- excl. btw.

Neem contact met ons op 

Wij helpen je met alle bos- en boomgere­la­teerde
werkza­amhe­den.

Enschede 11 dode dennen 

De dode den­nen had­den een diam­e­ter van cir­ca 30–50 cm en hoogte tussen 12 en 18 meter. Alleen bereik­baar met een ver­reik­er met zaagk­lem. De dode bomen vor­men een risi­co voor het nabi­je ver­keer, waar­door ze ver­wi­jdert moesten worden.

Uit­gevo­erd met 3 per­so­n­en. Kosten inclusief versnipperen/afvoeren tak — stamhout € 475,- excl. btw.